🇹🇭 ปัญหาระบบ Cache ขัดข้อง / 🇬🇧 Cache system malfunction.
Incident Report for Page365
Resolved
🇹🇭 พบปัญหาระบบ Cache ไม่สามารถ อ่าน/เขียน ข้อมูลได้และพยายาม Recovery ทีมเทคนิคได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

---
🇬🇧 There was a problem with the Cache system being unable to read/write data and try to recover itself. The technical team has already resolved this issue. We apologize for any inconvenience caused.
Posted Jan 24, 2024 - 15:35 GMT+07:00
This incident affected: Page365 website (เว็บไซต์).