ระบบขัดข้อง หน้าบิลไม่สามารถเข้าใช้งานได้ชั่วคราว | The technical issue cause the invoices page cannot access
Incident Report for Page365
Resolved
🇹🇭 ทีมเทคนิคแก้ปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว หากร้านค้าใดยังพบปัญหาไม่สามารถกดดูบิลได้ได้กรุณาติดต่อทีม Support ที่ https://m.me/page365app

-------
🇬🇧This issue has been fixed, If you still have an error while open invoices, please contact our support team via https://m.me/page365ph
Posted Oct 17, 2022 - 14:06 GMT+07:00
Investigating
ขณะนี้พบปัญหาระบบขัดข้องทางเทคนิค ทำให้ไม่สามารถใช้งานหน้าบิลได้ชั่วคราว ทีมงานกำลังดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง

There is an issue on the invoice page, Now the invoices page cannot be accessed. The technical team is fixing a problem, Sorry for your inconvenience.
Posted Oct 17, 2022 - 13:50 GMT+07:00
This incident affected: Page365 website (เว็บไซต์), Facebook Messaging (ระบบรับ-ส่งข้อความจาก Facebook), LINE OA, Email notification (ระบบแจ้งเตือนทาง email), Image display (ระบบแสดงรูปภาพ), Page365 Express (การสร้างรหัสพัสดุ), Online invoice (บิลออนไลน์), and Facebook Comment.