พบปัญหาระบบไม่สามารถออกเลขพัสดุได้
Incident Report for Page365
Postmortem

🇹🇭 สาเหตุที่ระบบขัดข้อง
เนี่องจากเกิดหตุขัดข้องทางเทคนิคของ AWS ส่งผลให้ระบบออกเลขพัสดุล่ม และทีมวิศวกรของ AWS ได้แก้ไขปัญหานี้ภายหลัง

ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 10:18 น. - 14:10 น.


🇬🇧Root cause of an incident
Due AWS service failure cause the tracking generator system unavailable.

Affected period
On Feb 14, 2023, from 11:08 a.m. - 15:10 p.m. (GMT +08:00)

Posted Apr 05, 2023 - 11:58 GMT+07:00

Resolved
🇹🇭 ขณะนี้ระบบออกเลขพัสดุสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

🇬🇧 This issue has been resolved.
Posted Feb 14, 2023 - 16:24 GMT+07:00
Update
🇹🇭 ขณะนี้พบปัญหาระบบไม่สามารถออกเลขพัสดุสำหรับขนส่งไปรษณีย์ไทย (แบบที่ชำระกับสาขา) และ Kerry Club ขณะนี้ทีมเทคนิคอยู่ระหว่างประสานงานแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวก

🇬🇧 There is an issue with the tracking number generator system, Now the tracking number from Page365 Express(J&T) cannot be issued now. The technical team is cooperating to solve the problem, Sorry for your inconvenience.
Posted Feb 14, 2023 - 10:31 GMT+07:00
Identified
(Only 🇹🇭) ขณะนี้พบปัญหาระบบไม่สามารถออกเลขพัสดุสำหรับขนส่งไปรษณีย์ไทย (แบบที่ชำระกับสาขา) และ Kerry Club ขณะนี้ทีมเทคนิคอยู่ระหว่างประสานงานแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวก
Posted Feb 14, 2023 - 10:18 GMT+07:00
This incident affected: Page365 Express (การสร้างรหัสพัสดุ).