ไม่าสามารถพิมพ์ใบจ่าหน้าได้ | Cannot print shipiping labels
Incident Report for Page365
Resolved
🇹🇭 ทีมเทคนิคแก้ปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว หากร้านค้าใดยังพบปัญหาไม่สามารถสั่งพิมพ์ใบจ่าหน้าได้กรุณาติดต่อทีม Support ที่ https://m.me/page365app

-------
🇬🇧This issue has been fixed, If you still have an error while printing shipping labels, please contact our support team via https://m.me/page365ph
Posted Sep 14, 2022 - 14:27 GMT+07:00
Investigating
🇹🇭 ขณะนี้บางร้านค้าพบปัญหาไม่สามารถสั่งพิมพ์ใบจ่าหน้าได้ ทางทีมพัฒนากำลังค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาอยู่

ขออภัยในความไม่สะดวก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
🇬🇧 Some merchants are experiencing this issue and cannot print shipping labels. The development team is currently working on the cause and will be fixing the issue.

Apologies for the inconvenience.
Posted Sep 14, 2022 - 14:14 GMT+07:00
This incident affected: Online invoice (บิลออนไลน์).