🇹🇭ปัญหาระบบ Cache ขัดข้อง / 🇬🇧Cache system malfunction.
Incident Report for Page365
Resolved
🇹🇭 พบปัญหาระบบ Cache ไม่สามารถ อ่าน/เขียน ข้อมูลได้และพยายาม Recovery ทีมเทคนิคกำลังตรวจสอบ Logs ของ Service ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ร้านค้ารับทราบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

---
🇬🇧 There was a problem with the Cache system being unable to read/write data and try to recover itself. The technical team is examining all of the service Logs that are relevant thoroughly. If there is any progress, the Technical team will update users. We apologize for any inconvenience caused.
Posted Jan 25, 2023 - 18:30 GMT+07:00