พบปัญหาบางร้านค้าข้อความและคอมเมนต์จาก Facebook เข้าไม่ครบ / ช้า
Incident Report for Page365
Resolved
🇹🇭 ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว
Posted Apr 25, 2024 - 19:22 GMT+07:00
Identified
🇹🇭 ขณะนี้พบปัญหาการรับส่งข้อความจาก Facebook จึงทำให้ข้อความและคอมเมนต์ถูกดึงเข้ามาในระบบ Page365 ได้ไม่ครบถ้วน

โดยร้านค้าสามารถติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาได้ที่
https://developers.facebook.com/support/bugs/962503249211913/

ขออภัยในความไม่สะดวก
Posted Apr 25, 2024 - 11:16 GMT+07:00
This incident affected: Facebook Messaging (ระบบรับ-ส่งข้อความจาก Facebook).