🇹🇭 ขนส่งไปรษณีย์ไทยไม่สามารถออกเลขพัสดุได้ (TH Only)
Incident Report for Page365
Resolved
🇹🇭ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว

-------
🇬🇧This incident has been resolved
Posted Nov 16, 2023 - 07:02 GMT+07:00
Identified
ขณะนี้พบปัญหา Page365 Express (ไปรษณีย์ไทย) ล่ม ทำให้ระบบไม่สามารถออกเลขพัสดุได้ ทีมเทคนิคได้ติดตามสถาณการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีอัปเดตจะแจ้งให้ร้านค้าทราบต่อไป
Posted Nov 05, 2023 - 10:44 GMT+07:00
This incident affected: Page365 Express (การสร้างรหัสพัสดุ).