🇹🇭 ระบบขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว | 🇬🇧 A technical problem caused a system to temporarily down
Incident Report for Page365
Resolved
🇹🇭สาเหตุที่ระบบขัดข้อง
เนื่องจากพบ Code ที่ทำงานผิดพลาดในระบบ ทำให้ Server ไม่สามารถเริ่มการทำงานได้ ส่งผลให้ Website ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ในเวลาดังกล่าว

ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงเวลา 19:30 - 19:51 น.

-------------------------------------------------------------------------------------
🇬🇧The reason for the system crash
Due to a malfunctioning code in the system, the server was unable to start. As a result, the website was inaccessible during that time.

Affected date
2 Feb 2024 20:30 - 20:51 (GMT +8)
Posted Feb 02, 2024 - 09:30 GMT+07:00