🇹🇭 พบปัญหา Mobile application ไม่สามารถ Log in เข้าระบบได้ / 🇬🇧Issue Found, unable to log in to the system on mobile applications.
Incident Report for Page365
Resolved
ขณะนี้ทางทีมพัฒนาได้แก้ไขปัญหาเรียบร้อย หากร้านค้าใดยังพบปัญหาไม่สามารถ Log in ได้ สามารถแจ้งปัญหาได้ที่ https://m.me/page365app
Posted Jul 27, 2022 - 13:39 GMT+07:00
Investigating
🇹🇭 ขณะนี้พบปัญหา Mobile applications ไม่สามารถ Log in เข้าสู่ระบบได้ ทางทีมเทคนิคกำลังตรวจสอบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ แนะนำว่าให้ร้านค้าอย่า Log out ออกจากระบบ

ขออภัยในความไม่สะดวก

-------------------------
🇬🇧 Our system is currently encountering an issue, unable to log in to the system on mobile application. The technical team is currently investigating the issue. It is recommended that merchants do not log out from the system.

Apologies for the inconvenience
Posted Jul 27, 2022 - 08:50 GMT+07:00
This incident affected: iOS Application and Android Application.