รูปภาพไม่แสดงในหน้าสนทนา
Incident Report for Page365
Resolved
🇹🇭 ขณะนี้ทีมพัฒนาของ Facebook ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว หากร้านค้าใดพบปัญหารูปภาพไม่แสดง กรุณาติดต่อทีม Support ที่ https://m.me/page365app

---

🇬🇧The Facebook development team has now fixed the issue. If any sellers encounters a problem, the image is not showing. Please contact the Support team at https://m.me/page365ph.
Posted Sep 29, 2022 - 04:03 GMT+07:00
Identified
🇹🇭 ขณะนี้ทีมพัฒนาได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว หากทีม Facebook แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วทีมเทคนิคจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบต่อไป

--------------------------------------------------------------------

🇬🇧The development team has now fixed the initial issue. If the Facebook team has fixed the issue, the technical team will continue to notify users asap.
Posted Sep 14, 2022 - 14:49 GMT+07:00
Investigating
🇹🇭 ขณะนี้บางร้านค้าพบปัญหารูปภาพไม่แสดงในหน้าสนทนา ทางทีมพัฒนากำลังค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาอยู่

ขออภัยในความไม่สะดวก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
🇬🇧 Some merchants are experiencing this issue with images not showing on the conversation page. The development team is currently working on the cause and will be fixing the issue.

Apologies for the inconvenience.
Posted Sep 13, 2022 - 10:08 GMT+07:00
This incident affected: Image display (ระบบแสดงรูปภาพ).