[Only TH] ขณะนี้พบปัญหาระบบไม่สามารถออกเลขพัสดุ Page365 Express (ไปรษณีย์ไทย) แบบชำระกับสาขาได้
Incident Report for Page365
Resolved
🇹🇭 ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว
Posted Feb 25, 2024 - 20:03 GMT+07:00
Monitoring
ขณะนี้ทางไปรษณีย์ไทยได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว และปัจจุบันอยู่ในช่วงสังเกตุการณ์ หากสถาณการณ์คลี่คลายแล้วทีมเทคนิคจะอัปเดตให้ร้านค้าทราบต่อไป
Posted Feb 23, 2024 - 15:42 GMT+07:00
Identified
ขณะนี้ระบบออกเลขพัสดุ (Page365 Express) ไปรษณีย์ไทย(แบบชำระที่สาขา) ไม่สามารถออกเลขพัสดุได้เนื่องจากเกิดปัญหาขัดข้องทาง Network ภายในของทางไปรษณีย์ไทย หากมีความคืบหน้าทีมเทคนิคจะแจ้งให้ร้านค้าทราบต่อไป
Posted Feb 23, 2024 - 15:07 GMT+07:00
This incident affected: Page365 Express (การสร้างรหัสพัสดุ).