🇹🇭 พบปัญหาขัดข้องทางเทคนิค / 🇬🇧Currently there was a technical issue.
Incident Report for Page365
Resolved
ขณะนี้ร้านค้าสามารถส่งข้อความและเปิดบิลผ่าน Instagram Direct Message ได้ปกติแล้ว หากว่าร้านค้าใดยังพบปัญหาส่งข้อความหรือเปิดบิลผ่าน Instagram Direct Message สามารถแจ้งปัญหาได้ที่ https://m.me/page365app
Posted Oct 03, 2022 - 11:24 GMT+07:00
Identified
🇹🇭 พบปัญหาเซิฟเวอร์ไม่สามารถเข้าถึงระบบ Caching ได้ ส่งผลให้ร้านค้าพบปัญหาข้อความบน Instagram Direct Message ส่งช้า / ส่งไม่ออก และ หรือไม่สามารถสร้างบิลได้ ทีมเทคนิคกำลังเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ขออภัยในความไม่สะดวก

---

🇬🇧There was a problem with the server being unable to access the caching system, resulting in the sellers encountering problems with slow sending / unable to send messages and or unable to generate invoices. The technical team is urgently working to resolve the issue. sorry for the inconvenience
Posted Oct 03, 2022 - 10:24 GMT+07:00
This incident affected: Page365 website (เว็บไซต์).