ร้านค้าไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ / Users cannot log in to system
Incident Report for Page365
Resolved
🇹🇭 ทีมเทคนิคได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว หากร้านค้าใดไม่สามารถ Log In เข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อทีม Support ที่ https://m.me/page365app

🇬🇧 This incident has been resolved. If you can't login please contact our support team at https://m.me/page365ph
Posted Sep 07, 2022 - 13:55 GMT+07:00
Identified
🇹🇭 ขณะนี้พบปัญหาร้านค้าไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ทีมเทคนิคกำลังตรวจสอบและเร่งแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวก

🇬🇧Users cannot log in to Page365, now technical team are investigating an issues. Sorry for your inconvenence
Posted Sep 07, 2022 - 13:33 GMT+07:00
This incident affected: Page365 website (เว็บไซต์).