ระบบขัดข้อง หน้าบิลไม่สามารถเข้าใช้งานได้ชั่วคราว | The technical issue cause the invoices page cannot access
Incident Report for Page365
Resolved
🇹🇭 ทีมเทคนิคแก้ปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว หากร้านค้าใดยังพบปัญหาไม่สามารถกดดูบิลได้ได้กรุณาติดต่อทีม Support ที่ https://m.me/page365app

-------
🇬🇧This issue has been fixed, If you still have an error while open invoices, please contact our support team via https://m.me/page365ph
Posted Oct 25, 2022 - 12:09 GMT+07:00
Investigating
ขณะนี้พบปัญหาระบบขัดข้องทางเทคนิค ทำให้ไม่สามารถใช้งานหน้าบิลได้ชั่วคราว ทีมงานกำลังดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง

There is an issue on the invoice page, Now the invoices page cannot be accessed. The technical team is fixing a problem, Sorry for your inconvenience.
Posted Oct 25, 2022 - 11:55 GMT+07:00
This incident affected: Online invoice (บิลออนไลน์).