พบปัญหาบางร้านค้าข้อความจาก Facebook เข้าไม่ครบ / ช้า
Incident Report for Page365
Resolved
🇹🇭ขณะนี้ปัญหาดังกล่าวได้ถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

🇬🇧This incident has been resolved.
Posted Mar 07, 2023 - 09:58 GMT+07:00
Identified
🇹🇭 เนื่องจากพบปัญหาการขัดข้องทางเทคนิคของ Facebook อาจจะส่งผลให้ร้านค้าได้รับข้อความไม่ครบถ้วน ทางทีมงานจะติดตามความเคลื่อนไหว และอัพเดตให้ผู้ใช้งานทราบต่อไป

ร้านค้าสามารถติดตามสถานะของบั๊กดังกล่าวได้ที่ https://developers.facebook.com/support/bugs/1530943734094447/?join_id=f8f8d6e35527f4
-------

🇬🇧 Due to a technical glitch on Facebook, Incoming messages from Facebook may not update in real-time or delay. Our team will monitor the progress. And update the user to know further.

Merchants can track the status of the bug at https://developers.facebook.com/support/bugs/1530943734094447/?join_id=f8f8d6e35527f4
Posted Mar 04, 2023 - 11:09 GMT+07:00
This incident affected: Facebook Messaging (ระบบรับ-ส่งข้อความจาก Facebook).