ระบบขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้งานได้ชั่วคราว
Incident Report for Page365
Postmortem

สาเหตุที่ระบบขัดข้อง
เนื่องจากทีมเทคนิคปรับปรุงฐานข้อมูลให้รองรับการใช้งานฟีเจอร์ CF  แต่เกิดความผิดพลาดในกระบวนการ Deploy ทำให้ร้านค้าไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้

ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15:54 น. - 16:08 น.

วิธีแก้ไขระยะยาว
ทีมพัฒนาจะป้องกันโดยการเพิ่มระบบทดสอบอัตโนมัติ ก่อนจะมีการ Deploy Code ใด ๆ ที่ปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูล

Posted Oct 27, 2020 - 11:43 GMT+07:00

Resolved
ขณะนี้ทีมเทคนิคได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว หากว่าร้านค้าใดยังพบปัญหาไม่สามารถเข้า Website ได้ กรุณาติดต่อทีม Support ได้ที่ https://m.me/page365app
Posted Oct 13, 2020 - 16:00 GMT+07:00