All Systems Operational

About This Site

สามารถติดตามสถานะของระบบต่างๆ ใน Page365 ได้จากหน้านี้โดยตรง

เว็บไซต์ Page365 Operational
ระบบดึงข้อมูลจาก Facebook Operational
ระบบดึงข้อมูลจาก LINE Operational
ระบบแจ้งเตือนทางอีเมล Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Oct 28, 2016

No incidents reported today.

Oct 27, 2016

No incidents reported.

Oct 26, 2016

No incidents reported.

Oct 25, 2016

No incidents reported.

Oct 24, 2016
Resolved - ระบบสามารถใช้งานได้ปกติแล้ว
Oct 24, 13:36 ICT
Update - ทีมงานแก้ไขปัญหาการโหลดรูปเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ระบบกำลังทยอย ทำการแสดงผลรูปตามคิวการทำงาน
คาดว่าระบบโหลดรูปมาแสดงทั้งหมดเสร็จสิ้นใน2ชั่วโมง

ในระหว่างนี้ ทางร้านอาจพบว่า มีรูปบางรูปแสดงแล้ว บางรูปยังไม่แสดง เกิดเนื่องจากระบบกำลังทยอยประมวณผล กรุณารอสักครู่
Oct 24, 12:47 ICT
Monitoring - ทีมงานแก้ไขปัญหา การส่งข้อความล้มเหลวเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถกดส่งใหม่อีกครั้งและตอบลูกค้าได้ตามปกติ

และกำลังตรวจสอบปัญหารูปในแชทไม่แสดง หรือโหลดไม่ได้
อาจจะใช้เวลา 30-60 นาที ขออภัยในความไม่สะดวก
Oct 24, 11:50 ICT
Investigating - ทีมงานกำลังทำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา การส่งข้อความล้มเหลว ซึ่งอาจะเกิดขึ้นกับบางร้าน อาจใช้เวลาประมาณ 1-2ชม. หากร้านใดไม่พบปัญหานี้ ท่านยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
Oct 24, 10:06 ICT
Oct 23, 2016

No incidents reported.

Oct 22, 2016

No incidents reported.

Oct 21, 2016

No incidents reported.

Oct 20, 2016

No incidents reported.

Oct 19, 2016

No incidents reported.

Oct 18, 2016

No incidents reported.

Oct 17, 2016

No incidents reported.

Oct 16, 2016

No incidents reported.

Oct 15, 2016

No incidents reported.

Oct 14, 2016

No incidents reported.