Page365
All Systems Operational

About This Site

สามารถติดตามสถานะของระบบต่างๆ ใน Page365 ได้จากหน้านี้โดยตรง

เว็บไซต์ Page365   Operational
90 days ago
99.81 % uptime
Today
ระบบดึงข้อมูลจาก Facebook   Operational
ระบบดึงข้อมูลจาก LINE   Operational
ระบบแจ้งเตือนทางอีเมล   Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Sep 22, 2017

No incidents reported today.

Sep 21, 2017

No incidents reported.

Sep 20, 2017

No incidents reported.

Sep 19, 2017

No incidents reported.

Sep 18, 2017

No incidents reported.

Sep 17, 2017

No incidents reported.

Sep 16, 2017

No incidents reported.

Sep 15, 2017

No incidents reported.

Sep 14, 2017
Resolved - ตอนนี้ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติแล้วนะคะ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างมากนะคะ ข้อความแชทที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ จะถูกดึงเข้าระบบตามปกติ หากท่านพบปัญหาข้อความใหม่ๆไม่เข้าระบบ แจ้งทีมงานได้เลยนะคะ

ส่วนข้อความก่อนหน้านี้ช่วงที่ระบบล่มไป บางส่วนอาจจะไม่สามารถนำมาแสดงได้ เนื่องจากจะมีโอกาสพบปัญหาข้อความแสดงซ้ำซ้อน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสับสนได้

หากท่านใดพบว่าลูกค้า ที่ทักเข้ามาช่วง 2-4ทุ่ม ยังไม่เข้าระบบ ลองส่งข้อความจากแหล่งต้นทางโดยตรง เช่นเฟสบุค หรือไลน์ดูอีกครั้งนะคะ ข้อความล่าสุดจะเข้ามาแสดงในระบบ และท่านจะสามารถเปิดบิลส่งให้ลูกค้าได้ตามปกติค่ะ
Sep 14, 23:48 GMT+07:00
Investigating - ขณะนี้หน้าเว็บขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ชั่วคราว ทีมงานกำลังดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
Sep 14, 19:44 GMT+07:00
Sep 13, 2017

No incidents reported.

Sep 12, 2017

No incidents reported.

Sep 11, 2017

No incidents reported.

Sep 10, 2017

No incidents reported.

Sep 9, 2017

No incidents reported.

Sep 8, 2017

No incidents reported.