Page365
All Systems Operational

About This Site

สามารถติดตามสถานะของระบบต่างๆ ใน Page365 ได้จากหน้านี้โดยตรง

เว็บไซต์ Page365 Operational
90 days ago
98.89 % uptime
Today
ระบบดึงข้อมูลจาก Facebook ? Operational
90 days ago
98.79 % uptime
Today
การเชื่อมต่อ LINE@ Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
ระบบแจ้งเตือนทางอีเมล Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
ระบบแสดงรูปภาพ Operational
90 days ago
99.56 % uptime
Today
การสร้างรหัส Page365 Express Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
บิลออนไลน์ Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Comment Facebook Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
had a major outage
had a partial outage
Past Incidents
Aug 21, 2019

No incidents reported today.

Aug 20, 2019

No incidents reported.

Aug 19, 2019

No incidents reported.

Aug 18, 2019

No incidents reported.

Aug 17, 2019

No incidents reported.

Aug 16, 2019

No incidents reported.

Aug 15, 2019

No incidents reported.

Aug 14, 2019

No incidents reported.

Aug 13, 2019
Resolved - ขณะนี้สามารถใช้งานได้ปกติแล้ว หากพบปัญหาเพจร้านค้าบางเพจหายไปจากหน้าเลือกร้านค้า ขอให้ติดต่อทีมงานผ่านทางช่องทาง https://m.me/page365app
Aug 13, 23:35 GMT+07:00
Monitoring - แนวทางแก้ไขในเบื้องต้นคือกดที่ปุ่ม "ยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงเพจ" จากหน้าเลือกร้านค้า แล้วจากนั้น login เข้าใช้งานใหม่อีกครั้ง หากท่านทำแล้วยังไม่พบร้านค้าที่ต้องการเข้าใช้งาน ขอให้ติดต่อทีมงานผ่านทางช่องทาง https://m.me/page365app
Aug 11, 10:43 GMT+07:00
Investigating - ขณะนี้พบปัญหาเพจร้านค้าบางเพจหายไป จากหน้าเลือกร้านค้า ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ทางทีมงานกำลังตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขให้ ขออภัยในความไม่สะดวก หากท่านพบปัญหานี้ขอให้ติดต่อทีมงานผ่านทางช่องทาง https://m.me/page365app
Aug 10, 16:01 GMT+07:00
Aug 12, 2019

No incidents reported.

Aug 9, 2019

No incidents reported.

Aug 8, 2019

No incidents reported.

Aug 7, 2019
Resolved - ขณะนี้สามารถใช้งานได้ปกติแล้ว
Aug 7, 10:58 GMT+07:00
Investigating - ขณะนี้พบปัญหาระบบขัดข้องทางเทคนิค ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ทีมงานกำลังตรวจสอบสาเหตุและดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง
Aug 7, 10:14 GMT+07:00