All Systems Operational

About This Site

สามารถติดตามสถานะของระบบต่างๆ ใน Page365 ได้จากหน้านี้โดยตรง

เว็บไซต์ Page365 Operational
ระบบดึงข้อมูลจาก Facebook Operational
ระบบดึงข้อมูลจาก LINE Operational
ระบบแจ้งเตือนทางอีเมล Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Jan 24, 2017

No incidents reported today.

Jan 23, 2017

No incidents reported.

Jan 22, 2017

No incidents reported.

Jan 21, 2017

No incidents reported.

Jan 20, 2017

No incidents reported.

Jan 19, 2017

No incidents reported.

Jan 18, 2017

No incidents reported.

Jan 17, 2017

No incidents reported.

Jan 16, 2017

No incidents reported.

Jan 15, 2017
Resolved - This incident has been resolved.
Jan 15, 22:56 ICT
Monitoring - ขณะนี้ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติแล้วนะคะ
ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ
Jan 15, 22:03 ICT
Investigating - ขณะนี้พบปัญหา ไม่สามารถล็อคอินเข้าใช้งานระบบได้
ทีมงานกำลังทำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหานี้
ซึ่งอาจจะใช้เวลาในการแก้ไข 20-60 นาที
หากสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว เราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ขออภัยในความไม่สะดวก
Jan 15, 21:09 ICT
Jan 14, 2017

No incidents reported.

Jan 13, 2017

No incidents reported.

Jan 12, 2017
Resolved - ขณะนี้สามารถใช้งาน LINE ได้ตามปกติแล้วค่ะ
Jan 12, 15:33 ICT
Investigating - ขณะนี้ทีมงานกำลังตรวจสอบปัญหาการรับส่งข้อความ LINE ซึ่งยังไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ หากสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
ระหว่างนี้ หากท่านต้องการเปิดบิลให้ลูกค้าทาง LINE สามารถ เปิดบิลแบบไม่ผูกกับแชท ได้ที่ เมนูบิล > เปิดบิล > สร้างบิลใหม่ และก็อปปี้ส่งลิ้งค์บิลนั้นให้ลูกค้าในช่องทางอื่น หรือทาง LINE PC ค่ะ
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
Jan 12, 12:24 ICT
Jan 11, 2017
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jan 11, 16:15 ICT
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jan 11, 16:00 ICT
Scheduled - ทีมงานจะทำการอัพเดตระบบ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ อาจทำให้ใช้งานได้ช้า หรือติดขัดบ้าง เป็นเวลา 10-15 นาที
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
Jan 11, 15:33 ICT
Jan 10, 2017
Resolved - ระบบสามารถล็อคอินเข้าใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะ
Jan 10, 20:51 ICT
Investigating - ระบบขัดข้อง ทำให้เข้าใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ทีมงานกำลังดำเนินการแก้ไข
Jan 10, 20:43 ICT