ระบบขัดข้องไม่สามารถเข้าหน้ารวมบิลได้ชั่วคราว
Incident Report for Page365
Postmortem

สาเหตุที่ระบบขัดข้อง
เนื่องจากทีมพัฒนาพยายาม Hotfix แก้ไขบั๊กเมื่อลูกค้าเปิดบิลผ่านระบบ CF แล้วค่าขนส่งไม่ถูกคำนวณ แต่ Code ดังกล่าวไม่ได้ผ่านกระบวนการ QA ตามระบบ ส่งผลให้หน้ารวมบิลไม่สามารถเข้าใช้งานได้

ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13:25 น. - 13:44 น.

วิธีแก้ไขระยะยาว
หลังจากทีมพัฒนาแก้ไข Code เสร็จจะให้ทีม QA ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งก่อนที่จะ Deploy Code ดังกล่าวขึ้นไปบน Production

Posted Oct 27, 2020 - 11:39 GMT+07:00

Resolved
ขณะนี้ทีมเทคนิคได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว หากร้านค้าใดพบปัญหาไม่สามารถเข้าหน้ารวมบิลได้ กรุณาติดต่อทีม Support ที่ https://m.me/page365app
Posted Oct 14, 2020 - 13:30 GMT+07:00