พบปัญหาไม่สามารถจัดการร้านค้าได้
Incident Report for Page365
Postmortem

เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างที่ทดสอบ Feature ใหม่ ส่งผลให้ร้านค้าไม่สามารถแก้ไขการตั้งค่า หรือเข้าถึงข้อมูลของร้านค้าได้ ทางทีมพัฒนาได้แก้ใขปัญหาดังกล่าวแล้ว หากว่าร้านค้าใดยังพบปัญหา กรุณาติดต่อที่ https://m.me/page365app

ช่วงระยะเวลาที่เกิด วันที่ 22 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 16:06 - 16:09 น.

การแก้ปัญหาระยะยาว
ทีมงานจะเพิ่มมาตรการในการทดสอบและอบรมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ระมัดระวังและตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเช่นครั้งนี้

Posted Apr 22, 2021 - 17:28 GMT+07:00

Resolved
ขณะนี้ทีมพัฒนาได้แก้ไขปัญหาไม่สามารถจัดการร้านค้าได้ เรียบร้อยแล้ว หากร้านค้าใดไม่สามารถจัดการส่วนต่าง ๆ ของร้านค้าได้ กรุณาติดต่อทีม Support ที่ https://m.me/page365app
Posted Apr 22, 2021 - 16:47 GMT+07:00