ขณะนี้พบปัญหาเข้าใช้งานแอพ Page365 บน Android ไม่ได้
Incident Report for Page365
Postmortem

สาเหตุที่ระบบขัดข้อง วันที่ 12 กันยายน 2562
เนื่องจาก Facebook มีการปรับใช้นโยบายความปลอดภัยของข้อมูลที่รัดกุมมากขึ้น จึงทำให้ Permission ที่เคยมอบให้ Page365 บางส่วนได้ถูกระงับการเข้าถึงทำให้ทางระบบของ Page365 ไม่สามารถเข้าถึง Permission เดิมของ User ได้บางส่วนเลยส่งผลให้การแสดงผลผิดพลาด และทำให้ทาง Android App ไม่สามารถเข้าใช้งานได้เนื่องจากต้องการ Permission ทั้งหมด

ช่วงเวลาที่มีผลกระทบ
วันที่ 12 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10:00-14:00 น.

วิธีแก้ใข

  • ทางทีมงานได้ทำการ Hotfix ปัญหานี้อย่างเร่งด่วนแล้ว
  • ทีมงานจะไม่เพิกเฉยต่อการปรับมาตรการของ Facebook และจะทำการอัพเดทเพื่อให้รองรับกับมาตรการความปลอดภัยของ Facebook ให้มากขึ้นในอนาคต
Posted Sep 12, 2019 - 16:32 GMT+07:00

Resolved
ขณะนี้สามารถเข้าใช้งานเข้าใช้งานได้ปกติแล้ว
Posted Sep 12, 2019 - 14:34 GMT+07:00
Monitoring
ขณะนี้สามารถเข้าใช้งานเข้าใช้งานแอพ Page365 บน Android ได้ปกติแล้ว หากท่านพบปัญหาเข้าใช้งานแอพ Page365 บน Android ไม่ได้ ขอให้ติดต่อทีมงานผ่านทางช่องทาง https://m.me/page365app
Posted Sep 12, 2019 - 14:18 GMT+07:00
Investigating
ขณะนี้พบปัญหาเข้าใช้งานแอพ Page365 บน Android ไม่ได้ ทีมงานกำลังตรวจสอบสาเหตุและดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง
Posted Sep 12, 2019 - 11:18 GMT+07:00