ระบบช้า รูปแบบการส่งหายไป
Incident Report for Page365
Resolved
เนื่องจากทีมงานมีการอัพเดตระบบ จึงอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเล็กน้อย ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง

ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมา
- รูปแบบการส่ง สามารถระบุราคา แบบอ้างอิงจำนวนชิ้น หรือน้ำหนักได้แล้ว

/แก้ไขเรียบร้อย
Posted 11 months ago. Jul 25, 2018 - 18:00 GMT+07:00