ระบบขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
Incident Report for Page365
Postmortem

สาเหตุที่ระบบขัดข้อง
เนื่องจากทีมเทคนิครันคำสั่งลบข้อมูลที่เก่ามาก ๆ ออกจากฐานข้อมูล ซึ่งส่งผลให้ฐานข้อมูลมีปัญหา Deadlock บางช่วงเวลา ทำให้ไม่สามารถอ่าน หรือเขียนข้อมูลจากฐานข้อมูลได้ ส่งผลให้เว็ปไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาดังกล่าว

ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ช่วงเวลา 22:11 น.

วิธีแก้ไขระยะยาว
ทีมเทคนิคได้ปรับปรุงคำสั่งลบข้อมูลดังกล่าวให้มีความเร็ว และกระทบกับผู้ใช้งานน้อยที่สุดเรียบร้อยแล้ว

Posted Nov 30, 2021 - 16:00 GMT+07:00

Resolved
พบปัญหาร้านค้าไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ทีมเทคนิคกำลังตรวจสอบสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในอนาคต
ช่วงเวลาที่เกิดผลกระทบ
ตั้งแต่เวลา 22:11 - 22:15 น.
Posted Nov 24, 2021 - 22:11 GMT+07:00