พบปัญหารูปภาพจากลูกค้าที่ส่งผ่าน IGDM ไม่แสดง
Incident Report for Page365
Resolved
ขณะนี้ทาง Facebook แจ้งว่าได้แก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว หากร้านค้าใดยังพบเจอปัญหารูปภาพจาก Instagram DM ไม่แสดงสามารถแจ้งปัญหาได้ที่ https://m.me/page365app
Posted May 11, 2022 - 15:52 GMT+07:00
Identified
ขณะนี้พบปัญหารูปภาพที่ลูกค้าส่งมาให้ผ่าน IGDM ไม่แสดง ทางทีมเทคนิคตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดจาก Bug ของทาง Facebook ทางทีมเทคนิคจะติดตามความเคลื่อนไหว และอัปเดตให้ผู้ใช้งานทราบต่อไป
ร้านค้าสามารถติดตามสถานะผ่านช่องทาง Facebook Bug Report ได้ที่
https://developers.facebook.com/support/bugs/1004663983788738/?join_id=f1e05b89ea1316
Posted Apr 11, 2022 - 17:52 GMT+07:00
This incident affected: Instagram Direct Message.