ไม่สามารถส่งรูปได้
Incident Report for Page365
Resolved
ส่งรูปจากระบบ Page365 ไม่ได้
กดส่งแล้วขึ้นหมุนๆ และหายไป ไม่มีการส่งรูป
/แก้ไขแล้ว
Posted 12 months ago. Jul 22, 2018 - 21:30 GMT+07:00
This incident affected: ระบบแสดงรูปภาพ.