ระบบขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
Incident Report for Page365
Postmortem

สาเหตุที่ระบบขัดข้อง

เนื่องจากทีมเทคนิคปรับปรุงฐานข้อมูลให้รองรับการใช้งานฟีเจอร์ใหม่ ๆ แต่เกิดความผิดพลาดในกระบวนการ Deploy ทำให้ Database เกิด Deadlock ส่งผลให้ร้านค้าไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้

ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ

วันที่ 27 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12:55 น. - 13:17 น.

วิธีแก้ไขระยะยาว

ทีมพัฒนาจะป้องกันโดยการเพิ่มระบบทดสอบอัตโนมัติ ก่อนจะมีการ Deploy Code ใด ๆ ที่ปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูล

Posted May 04, 2021 - 14:09 GMT+07:00

Resolved
สาเหตุที่ระบบขัดข้อง
เนื่องจากทีมเทคนิคปรับปรุงฐานข้อมูลให้รองรับการใช้งานฟีเจอร์ใหม่ ๆ แต่เกิดความผิดพลาดในกระบวนการ Deploy ทำให้ Database เกิด Deadlock ส่งผลให้ร้านค้าไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้

ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ
วันที่ 27 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12:55 น. - 13:17 น.

วิธีแก้ไขระยะยาว
ทีมพัฒนาจะป้องกันโดยการเพิ่มระบบทดสอบอัตโนมัติ ก่อนจะมีการ Deploy Code ใด ๆ ที่ปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูล
Posted Apr 27, 2021 - 01:00 GMT+07:00