เข้าใช้งานไม่ได้ชั่วคราว
Incident Report for Page365
Resolved
สาเหตุที่เข้าใช้งานไม่ได้ชั่วคราวในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เกิดจากในช่วงเวลา 11.05 น. ได้มีผู้ใช้งานระบบเป็นจำนวนมากและมีการค้นหาบทสนทนาจากแท็กที่ติดให้กับลูกค้าเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ระบบฐานข้อมูลทำงานหนัก ซึ่งทางทีมงานได้แก้ไขให้ระบบกลับมาใช้งานได้ปกติในเวลา 11.11 น.

แนวทางแก้ไขคือ
1. ปรับโครงสร้างข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีก
2. เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ของฐานข้อมูล เพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
Posted Jun 04, 2019 - 11:00 GMT+07:00