ไม่สามารถสร้างรหัสพัสดุของ KERRY Express ได้
Incident Report for Page365
Postmortem

สาเหตุที่ระบบขัดข้อง
เนื่องจากเกิดความขัดข้องในระบบ server ของ Kerry Express จึงทำให้ Page365 ไม่สามารถสร้างรหัสพัสดุได้

ช่วงเวลาที่พบปัญหา
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13:34 น. - 15:31 น.

Posted Jan 13, 2021 - 08:47 GMT+07:00

Resolved
เนื่องจากเกิดปัญหาการเชื่อมต่อกับทาง KERRY Express ทำให้ไม่สามารถสร้างรหัสพัสดุได้
Posted Dec 23, 2020 - 13:34 GMT+07:00