พบปัญหาร้านค้าไม่สามารถเพิ่มสินค้าลงบิลได้
Incident Report for Page365
Resolved
สาเหตุที่ระบบล่ม
---
เนื่องจากทีมพัฒนาได้ Deploy แก้ไขปัญหาเรื่องการค้นหาสินค้าช้าแต่เกิดความผิดพลาดทางเทคนิค ส่งผลกระทบให้ร้านค้าไม่สามารถเพิ่มสินค้าลงบิลได้

ช่วงเวลาที่พบปัญหา
---
9 มิถุนายน 2564 เวลา 17:57-18:10 น.
Posted Jun 09, 2021 - 06:00 GMT+07:00