ปิดปรับปรุงระบบ เพื่ออัพเกรดฐานข้อมูล
Scheduled Maintenance Report for Page365
Completed
ขณะนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว
หากพบปัญหาการใช้งาน กรุณาแจ้ง https://m.me/page365app
Posted Jul 16, 2019 - 06:23 GMT+07:00
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Jul 16, 2019 - 01:01 GMT+07:00
Scheduled
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 01.00-07.00น ทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงระบบ เพื่ออัพเกรดฐานข้อมูลให้สามารถรองรับปริมาณผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น โดยจะส่งผลให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ขอความกรุณาผู้ใช้งานทุกท่าน เตรียมข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในช่วงเช้าวันอังคาร
เช่น พิมพ์ข้อมูลบิลจากระบบ พิมพ์ใบจ่าหน้า หรือ พิมพ์ข้อมูลการสั่งซื้อ เก็บไว้เพื่อเตรียมใช้งานระหว่างที่ยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ และใช้ช่องทางอื่นในการติดต่อลูกค้าชั่วคราว เช่น Facebook หรือ LINE

สำหรับผู้ที่ใช้งาน LINE@ ในระบบ Page365 ท่านจะไม่สามารถเข้าดูข้อความและตอบลูกค้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ข้อความที่เข้ามาระหว่างช่วงเวลานี้อาจตกหล่นไม่เข้ามาแสดงระบบได้หลังการเปิดให้เข้าใช้งาน

= ข้อแนะนำ =
**สำหรับผู้ใช้งาน LINE@ ในระบบ Page365 **
- ตั้งค่าข้อความอัตโนมัติ ช่วง 01.00-07.00 แจ้งลูกค้าว่าทางร้านอาจจะไม่ได้รับข้อความ เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ และแจ้งช่องทางการติดต่ออื่นให้ลูกค้าทราบ
- ท่านสามารถเข้าตั้งค่าข้อความอัตโนมัติได้ผ่าน LINE@ manager > https://admin-official.line.me

**สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานบิลออนไลน์**
- ระหว่างการปรับปรุง ลูกค้า จะไม่สามารถเข้าหน้าเว็บ เพื่อดูรายละเอียดการสั่งซื้อ เลขบัญชี และแจ้งโอนได้
- แนะนำให้ท่านแจ้งเลขที่บัญชีไว้ในข้อความอัตโนมัติตอนส่งบิล

**สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน Page365 Express**
- ใส่ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าในบิลให้ครบถ้วน
- เมื่อได้รับรหัสพัสดุที่ระบบสร้างให้แล้ว ให้ทำการพิมพ์จ่าหน้าเตรียมไว้เพื่อทำการแพ็กพัสดุ

**สำหรับผู้ที่ต้องการจัดการออเดอร์ หรือส่งพัสดุ**
- พิมพ์บิลที่ต้องการใช้งานเก็บไว้ เพื่อท่านจะมีข้อมูล ลูกค้าสำหรับใช้ติดต่อทางช่องทางอื่น หรือสำหรับจัดสินค้า และแพ็กพัสดุส่งลูกค้าได้ ในระหว่างที่ระบบอยู่ระหว่างการปรับปรุง
Posted Jul 13, 2019 - 12:29 GMT+07:00
This scheduled maintenance affected: เว็บไซต์ Page365, ระบบรับ-ส่งข้อความจาก Facebook, การเชื่อมต่อ LINE@, ระบบแจ้งเตือนทางอีเมล, ระบบแสดงรูปภาพ, การสร้างรหัส Page365 Express, and บิลออนไลน์.